Posts

Showing posts from April, 2016

ඔය සිනහව මට දෙනවද

හිනාවුනා ඔයා හදේ හැගුම් මවා මගේමදෝ කියා සිතත් පිරී ගියා එදා වගේ අදත් වටී මටත් ඔයා හෙටත් මගේ ලගින් ඉන්න එනවද ඔයා....
ඇසේ ඔබේ කථා මගේ සවන් පුරා දැනේ ලගින් මටත් ඔබේ සුසුම් පවා නගේ ඔබෙන් තවත් දුරස් බවක් එපා සෙනේහයෙන් ලගින් ඉන්න එනවද ඔයා....
හිනාවුනා ඔයා............//
ලදේ ඔබේ රුවින් සදත් මුවාවුනා තරුත් ඇවිත් රැයේ හොරෙන් බලා ගියා තවත් දුරින් ඉදන් රිදුම් මටත් එපා රන්හුයෙන් බැදී යන්න එනවද ඔයා.....

හිනාවුනා ඔයා............//

අදහන්නෙ නෑ ඔබත් හැරගිය බවක්

උණුහුමට ගුළිවෙච්ච රෑ සීතලේ නිදියන්න ඉඩ මදිද මගෙ උරතලේ හිනැහිච්ච ඇස් ඔබම කදුලක් කලේ රැවටිච්ච බව දන්නේ නෑ සිත මගේ
හමුවෙච්ච හැමදාම මගෙමැයි කියා රතුවෙච්ච ඔය මුහුණ පපුවට තියා මතකයිද ඔබ කිවුව දිවුරා  එදා අද මාව කදුලේ ඔයා වෙන්වෙලා
උණුහුමට ගුළිවෙච්ච රෑ..........
තනිවෙච්ච ඔබෙ මතක මතකේ තියා හිමිවෙච්ච දුක එක්ක මා තනිවෙලා යලි එන්න හිතුනත් ඔයා නම් එපා තනිකම හොදයි කදුලු මතකෙට වඩා....

උණුහුමට ගුළිවෙච්ච රෑ..........

හුස්මත් ඔයා

හුස්ම වැටෙනා මොහොතක පවා ඔබ ඉන්නවා මසිතේ පුරා නෙතු පියවෙනා සිහිනෙක පවා ඉන්නෙ ඔබමයි තුරුලට වෙලා ඒ ආදරේ ඔබේ දැන් මගෙ වෙලා.......//
අතින් අල්ලා යන්න ඔබ හා හීන මැවුවා මමත් පෙරදා දිනෙක මතුදා පැතුම අපගෙ සැබෑ වෙනවා හිතට දැනුනා ඒ ආදරේ ඔබේ මට දැනෙනවා.........//
හුස්ම වැටෙනා..............//
ඔබව කිසිදා නොයමි හැරදා  දිවියම මගේ දැන් ඔබෙ වෙලා ඉදිමු ඉවසා කදුළු නොසලා පැතුම අපගේ ඉටුවන තුරා ඒ ආදරේ ඔබේ මට වටිනවා...........//
හුස්ම වැටෙනා..............//

ඔයා තරම් නෑ කවුරුත්

හුස්මක් තරම් ලගින් දැනුනා ඔයා මගෙන් සුවදත් අරන් යලිත් එනවාද රත්තරන් මොහොතක් පවා ඔබෙන් වෙවෙන්න බැරි තරම් මා ආදරේ බවක් දැණුනාද රත්තරන්
වදනක් පවා ඔබේ සනසයි සිතුම් මගේ තාමත් එදා වගේ ඔබමයි සිතේ මගේ කදුළක් ඔබේ නෙතේ නොසැලෙන් පෙමින් අපේ හිනැහෙන් ලගින් නගේ සැමදා ඔයා මගේ
හුස්මක් තරම් ලගින්...........//
කාටත් හොරා ලගින් හිටියා ඔයා මගෙන් පෙරදා වගේ යලිත් අමතන්න ආදරෙන් දිවුරා ඔයා නමින් පුදකරමි ජීවිතෙන් සැමදා ඔයා මගේ වෙනවාද රත්තරන්
හුස්මක් තරම් ලගින්...........//

බලා ඉන්නෙ මං, ඔබ මගෙ වෙනකම්.

හිනාවෙන්න මගෙ ලගට වෙලා තවත් ඉන්න බෑ දුරස් වෙලා ඔබේ සුවද මට මතක් වෙලා ඉන්නට හිතෙනව තුරුළුවෙලා....
හමුවී දවසක හිනාවෙලා පෙම්බස් මුමුනමු ලගට වෙලා ඉන්නට ඇත්නම් අපේ වෙලා එනවද දවසක මගේ වෙලා....
හිනාවෙන්න මගෙ..........//
මතකය ඔබගේ මතක් වෙලා පාළුව තනිකම දුරස් වෙලා ලගදිම දවසක මගේ වෙලා එනවද මගෙ ලොව රැජින වෙලා.....
හිනාවෙන්න මගෙ..........//

ඔයා මගෙ විතරමයි ආදරෙයි සත්තමයි.

හමුවනා හැම මොහාතෙ ඔබ මා ගොළුඋනා මුව ගොළුඋනා..... කියාගනු රිසි හදේ සෙනෙහස හිතේ පතුලෙම හිරවුනා.....
ඔබේ රුව ලග ලොවට රහසේ මගේ දෙනයන නැවතුනා..... හිනාවෙන ඔය ඇස් වලින් මට ඔබේ සෙහස දැනෙනවා.......
හමුවනා හැම මොහාතෙ............//
තනිවෙනා හැම තත්පරෙත් හිත ඔයාවම පතනා නිසා...... වෙන්නොවී ඉමු හිනෙකින් වත් අපි අපේ වෙනකම් සදා......
හමුවනා හැම මොහාතෙ............//මේ හිත ඔබටමයි, ඔබටම විතරමයි.

Image
හීන පුරා දඟ කරනා සොදුරු හැඩකාරියේ දුරස්වෙලා ඉන්න එපා තවත් නම් මේ වගේ දඟ කරනා ඇස් අතරේ දුටුව ඔබෙ ආදරේ මගේ වෙලා ඔබ එනකං ඉන්නවා පෙර වගේ...
මුකුළු කථා ඔබ කියනා දැනෙනවා ජීවිතේ සුරංගනා ලොවින් ගෙනා කුමරියයි ඔබ මගේ ඔබෙන් එහා තවත් එපා කවුරුවත් මේ වගේ මගේ වෙලා ඔබ එනකං ඉන්නවා පෙර වගේ...
හීන පුරා දඟ කරනා........//
සොඳුරු සිනා ඔබ හෙලනා නිවයි මගෙ ජීවිතේ අඳුර මකා සිසිල ගෙනා ඔබයි සඳවත මගේ සසර පුරා යනෙන තුරා වෙලා ඉමු අපි අපේ මගේ වෙලා ඔබ එනකං ඉන්නවා පෙර වගේ...
හීන පුරා දඟ කරනා........//
                                                          ධනුෂ්ක