අදහන්නෙ නෑ සිත ඒ ඔබමද කියා....


අපි පෙම් කලා පෙරදා එක හිතක් කියා
අද වෙන් වෙලා ඔබ මා මෙහි තනිවෙලා
දුක දුන්නෙ ඇයි මෙසේ මා රවටලා
හිනැහෙන්න වත් මට දැන් අමතක වෙලා...

පෙර උන් බැදී මතකේ යලි සිහි වෙලා
කදුලක් නැගී දෙනෙතේ ඇස් බොද කලා
සිටියත් දුරින් සෙනෙහස අමතක වෙලා
අදහන්නෙ නෑ සිත ඒ ඔබමද කියා....

අපි පෙම් කලා...//

නැගුවත් ලොවේ දසතින් මට චෝදනා
මා වැරදි නැති බැවු ඔබ දන්නවා
එනමුදු ඔබත් ඉන්නේ අද ගොළුවෙලා
මා මියැදුනා වෙන් නම් සතුටින් ඔයා.....

අපි පෙම් කලා...//


Comments

Popular posts from this blog

පොඩි කාලෙ ගෙවුනු හැටි.

ජීවිතයට කථාවක්