ඔයා මගෙ විතරමයි ආදරෙයි සත්තමයි.


හමුවනා හැම මොහාතෙ ඔබ මා
ගොළුඋනා මුව ගොළුඋනා.....
කියාගනු රිසි හදේ සෙනෙහස
හිතේ පතුලෙම හිරවුනා.....

ඔබේ රුව ලග ලොවට රහසේ
මගේ දෙනයන නැවතුනා.....
හිනාවෙන ඔය ඇස් වලින් මට
ඔබේ සෙහස දැනෙනවා.......

හමුවනා හැම මොහාතෙ............//

තනිවෙනා හැම තත්පරෙත් හිත
ඔයාවම පතනා නිසා......
වෙන්නොවී ඉමු හිනෙකින් වත්
අපි අපේ වෙනකම් සදා......

හමුවනා හැම මොහාතෙ............//
Comments

  1. Replies
    1. ස්තූතියි සහෝදරයා. අනෙත් ඒව ගැනත් අදහසක් දෙන්න.

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ජීවිතයට කථාවක්

පොඩි කාලෙ ගෙවුනු හැටි.