අදහන්නෙ නෑ ඔබත් හැරගිය බවක්

උණුහුමට ගුළිවෙච්ච රෑ සීතලේ
නිදියන්න ඉඩ මදිද මගෙ උරතලේ
හිනැහිච්ච ඇස් ඔබම කදුලක් කලේ
රැවටිච්ච බව දන්නේ නෑ සිත මගේ

හමුවෙච්ච හැමදාම මගෙමැයි කියා
රතුවෙච්ච ඔය මුහුණ පපුවට තියා
මතකයිද ඔබ කිවුව දිවුරා  එදා
අද මාව කදුලේ ඔයා වෙන්වෙලා

උණුහුමට ගුළිවෙච්ච රෑ..........

තනිවෙච්ච ඔබෙ මතක මතකේ තියා
හිමිවෙච්ච දුක එක්ක මා තනිවෙලා
යලි එන්න හිතුනත් ඔයා නම් එපා
තනිකම හොදයි කදුලු මතකෙට වඩා....


උණුහුමට ගුළිවෙච්ච රෑ..........

Comments

Popular posts from this blog

පොඩි කාලෙ ගෙවුනු හැටි.

ජීවිතයට කථාවක්